Izveštaj sa XXVI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 20.12.2022. godine održana je XXVI sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 13,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine:  Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Ana Stojanović, Darko Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Samuel Valo, Miroslav Čeman Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić Nemanja Pojužina, Želјko Bosančić, Jan Pavlis i Andrea Trpinska.

Odsutni: Miroslav Stupavski i Srđan Ilijevski.

 Sem odbornika XXVI sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Dragan Krčmar, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, pravobranilac Opštine Vladislav Tarnoci, načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalјa, Ondrej Bovđiš, Srđan Stojanović i Gavra Govorčin, pomoćnik predsednice Opštine Zoran Bjekić, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Predrag Bojanić, Ondrej Jovankovič, savetnik za poslove iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlјa na radu u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, Nebojša Stojisavlјević, saobraćajni inspektor Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, direktorka Centra za socijalni rad Bilјana Drakulić, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ Ana Spevak, direktorka OŠ „Jan Čajak“ Zdenka Dudić, direktorka OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Adriana Halaj, direktor JKP „Komunalac“ Duško Ilić. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Babijak iz radija „Nový radio Petrovec“ i Ana Horvatova iz nedelјnika na slovačkom jeziku „Hlas ľudu“ i fotograf Vahid Cifrić.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič,  nakon čega je usvojen sledeći 

 

D N E V N I   R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XXV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 01.12.2022. godine;

 

1. Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja, te donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Trpinskoj Andrei, vaspitačici iz Kulpina;

 

2. a) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu

 

3. a) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o trećim izmenama odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac;

b) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o stupanju na stalni rad zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac;

 

4. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac;

 

5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“;

 

6. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke  o izmenama i dopunama odluke o komunalnim delatnostima;

 

7.  Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;

 

8. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama rešenja o izboru članova komisije za kadrovska pitanja i radne odnose;

 

9. Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za 2023. godinu      i trogodišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2023-2025. godine, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;  

 

10. a)  Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac  za 2021/2022 godinu;

b)  Razmatranje  Godišnjeg plana rada predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2022/2023. godinu;

 

11.  Razmatranje Izveštaja stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački Petrovac za 2021. godinu;

 

12. Odbornička pitanja.

 

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 01.12.2022. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda,  doneta je Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac Trpinskoj Andrei, vaspitačici iz Kulpina;

Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2023.godinu;

Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneta je: 

a) Odluka o trećim izmenama odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika

Skupštine Opštine Bački Petrovac;

b) Odluka o stupanju na stalni rad zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac;

Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o izmenama i dopunama poslovnika

Skupštine Opštine Bački Petrovac;

Povodom 5. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o drugim izmenama i dopunama odluke finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“;

Povodom 6. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka  o izmenama i dopunama odluke o komunalnim delatnostima;

Povodom 7. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;

Povodom 8. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o izboru članova komisije za kadrovska pitanja i radne odnose;

Povodom 9. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za 2023. godinu i na trogodišnji program poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2023-2025. godine;

Povodom 10. tačke dnevnog reda, 

a) usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac  za 2021/2022 godinu;

b)  usvojen je Godišnji plan rada predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2022/2023. godinu;

Povodom 11. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački Petrovac za 2021. godinu;

Povodom 12. tačke dnevnog reda, predsednik SO-e je pozvao odbornike da iznesu svoja odbornička pitanja. 

 

Miroslav Čeman je postavio pitanje vezano za oduzimanje prostorija omladinskom udruženju YMCA i zamolio predsednicu Opštine da reši situaciju koja je nastala.

Jasna Šproh predsednica Opštine je odgovorila na pitanje odbornika Čemana i objasnila da su udruženju YMCA dodelјene prostorije u zgradi gde se nalazi MZ Bački Petrovac, Biblioteka i Turistička organizacija a da su oduzete prostorije u Vrbari.

 

Pošto više niko od odbornika nije zatražio reč a ovom je tačkom je iscrplјen dnevni red XXVI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zatvorio sednicu u 14,15 časova.

 

 

NAPOMENE:

 

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика