Izveštaj sa XXX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Dana 10.10.2019. godine održana je XXX sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 19,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Šulјana.

Sednici su pored dr Jana Šulјana prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jaroslav Danko, Zdeno Divjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Jarmila Pucovski, Vesna Spevakova, Darko Stojanović, Vlastislav Urbanček, Pavel Žemberi, Miroslav Čeman, dr Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Iljevski i Nemanja Pojužina.
Osim odbornika Skupštine opštine sednici su prisustvovali i sekretar Skupštine opštine Rastislav Labat, predsednik opštine Srđan Simić, zamenik predsednika opštine Jan Brna, član Opštinskog veća zadužen za oblast – lokalni razvoj Radomir Zotović, član Opštinskog veća zadužen za oblast – obrazovanje Predrag Bojanić, pravobranilac opštine Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opštine zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu Ana Spevak i predstavnici medija.
Sednicu je otvorio dr Jan Šulјan, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje Zapisnika sa XXIX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 02.09.2019. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
4. a) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o prestanku mandata članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2018/2019 godinu;
b) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020 godinu;
5. a) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
b) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
6. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXIX sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 02.09.2019. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, kojim se Nagrada Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu dodelјuje dr Danielu Horvatu iz Bačkog Petrovca, lekaru opšte prakse u penziji, za dugogodišnji rad u oblasti zdravstvene zaštite, doprinos unapređenju zdravlјa društvene zajednice i doprinos očuvanju kulture i identiteta Slovaka koji žive na ovim prostorima.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, kojim se Posebno javno priznanje Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu dodelјuje Miluški Anušjakovoj-Majerovoj iz Bačkog Petrovca, profesorki razredne nastave, za zapažene rezultate u radu u oblasti prosvete i kulture, te za doprinos očuvanju kulture i identiteta Slovaka koji žive na ovim prostorima i Janu Pavlisu - Uči iz Bačkog Petrovca, posthumno, za dugogodišnji rad i zapažene rezultate u oblasti prosvete i sporta, te za afirmaciju sporta u ovoj sredini.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, kojim se Sportsko priznanje Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu dodelјuje Milošu Saviću iz Maglića, reprezentativcu Republike Srbije u atletici, za postignute vrhunske rezultate u sportskoj disciplini skok s motkom u 2018. godini, kao i prethodnim godinama.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, najpre je doneto Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2018/2019 godinu, kojim prestaje mandat članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački petrovac za školsku, odnosno radnu 2018/2019 godinu, zbog isteka mandata na koji su imenovani: Blaženki Anušjak iz Bačkog Petrovca, imenovanoj za predstavnicu Saveta roditelјa Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, Saši ilić iz Maglića, imenovanoj za zamenicu predstavnice Saveta roditelјa Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, Tamari Ušjak iz Bačkog Petrovca, imenovanoj za predstavnicu Saveta roditelјa Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, Branislavu Kevenskom iz Bačkog Petrovca, imenovanim za zamenika predstavnice Saveta roditelјa Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, Ani Šušerski iz Kulpina, imenovanoj za predstavnicu Saveta roditelјa Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, Ani Matić iz Kulpina, imenovanoj za zamenicu predstavnice Saveta roditelјa Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, Nataši Dobrik iz Gložana, imenovanoj za predstavnicu Saveta roditelјa Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Mariji Pavčok iz Gložana, imenovanoj za zamenicu predstavnice Saveta roditelјa Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, mariji Antonijević iz Maglića, imenovanoj za predstavnicu Saveta roditelјa Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, Jeleni Petković iz Maglića, imenovanoj za zamenicu predstavnice Saveta roditelјa Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, Vieri Krstovski iz Bačkog Petrovca, imenovanoj za predstavnicu Saveta roditelјa Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i Miloti Vida iz Kulpina, imenovanoj za zamenicu predstavnice Saveta roditelјa Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac. Zatim je doneto Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020 godinu, kojim se imenuju članovi Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020 godinu: Blaženka Anušjak iz Bačkog Petrovca, predstavnica Saveta roditelјa Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, Saša Ilić iz Maglića, zamenica predstavnice Saveta roditelјa Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, Tamara Ušjak iz Bačkog Petrovca, predstavnica Saveta roditelјa Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, Vjeroslava Struharova iz Bačkog Petrovca, zamenica predstavnice Saveta roditelјa Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, Ana Šušerski iz Kulpina, predstavnica Saveta roditelјa Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, Ana Matić iz Kulpina, zamenica predstavnice Saveta roditelјa Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, Ivan Galamboš iz Gložana, predstavnik Saveta roditelјa Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Miroslav Pagač iz Gložana, zamenik predstavnika Saveta roditelјa Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Jelena Petković iz Maglića, predstavnica Saveta roditelјa Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, Marija Antonijević iz Maglića, zamenica predstavnice Saveta roditelјa Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, Marija Oros iz Bačkog Petrovca, Novohradska 5, predstavnica Saveta roditelјa Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i Viera Krstovski iz Bačkog Petrovca, zamenica predstavnice Saveta roditelјa Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, najpre je doneto Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, kojim su razrešene od dužnosti članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, zbog prestanka osnova po kojem su imenovane Ružena Šimonjova Černakova iz Bačkog Petrovca i Jarmila Jovankovič iz Bačkog Petrovca. Zatim je doneto Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, kojim su imenovani članovi Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu Jana Kopčok Ganjiova iz Bačkog Petrovca i Anna Agarski iz Kisača.
Povodom 6. tačke dnevnog reda pitanja, predloge i primedbe su izneli Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov, Pavel Marčok i Zdeno Divjak, a odgovor na odborničko pitanje je dao Srđan Simić.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Šulјan se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 20,15 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика