Izveštaj sa XXXI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Dana 17.10.2019. godine održana je XXXI sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,15 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Šulјana.

Sednici su pored dr Jana Šulјana prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jaroslav Danko, Zdeno Divjak, Đura Govorčin, Branislav Kelečević, Kristina Kevenska, Ana Leginj, Andrea Mandač, Pavel Marčok, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Vesna Spevakova, Vlastislav Urbanček, Pavel Žemberi, dr Tatjana Deman-Javornik, Gavra Govorčin, Branislav Kozarov, Aleksandra Kralik, Spasoje Prodanov, Darko Valenćik, Boris Brklјač, Srđan Iljevski i Nemanja Pojužina.
Osim odbornika Skupštine opštine sednici su prisustvovali i sekretar Skupštine opštine Rastislav Labat, predsednik opštine Srđan Simić, zamenik predsednika opštine Jan Brna, član Opštinskog veća zadužen za oblast – lokalni razvoj Radomir Zotović, član Opštinskog veća zadužen za oblast – obrazovanje Predrag Bojanić, član Opštinskog veća zadužen za oblast – privreda Milan Anušjak, pravobranilac opštine Vladislav Tarnoci, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Jan Pavlis, direktorka Slovačkog vojvođanskog pozorišta Viera Krstovski, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, direktor Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan Miloš Krstovski, direktorka Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin Jovanka Zima, predstavnici medija i građani.
Sednicu je otvorio dr Jan Šulјan, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o stavlјanju van snage Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
3. a) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
b) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
4. Razmatranje Izveštaja o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin;
6. Odbornička pitanja.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, u predloženom tekstu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o stavlјanju van snage Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, najpre je doneto Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, kojim je razrešena od dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, na lični zahtev, zbog preselјenja Dušica Rakić iz Kulpina – predstavnica Saveta roditelјa. Zatim je doneto Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, kojim je imenovan član Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin Radmila Radanović iz Kulpina – predstavnica Saveta roditelјa.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim je usvojen Izveštaj o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin od 26.08.2019. godine.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin, kojim je razrešena od dužnosti predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin Marija Đuriš, dipl. prav. iz Bačkog Petrovca.
Povodom 6. tačke dnevnog reda pitanja, predloge i primedbe su izneli Spasoje Prodanov i Pavel Marčok, a odgovore na odbornička pitanja su dali dr Jan Šulјan, Rastislav Labat i Srđan Simić.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Šulјan se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 19,15 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика