Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 grb opstine vestiTrideset peta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac (na zahtev predsednika Opštine Bački Petrovac), sazvana je i održana po hitnom postupku od strane predsednika Skupštine opštine dana 20.05.2016. godine, sa početkom  u 17,11 časova.

 Od ukupno 31 odbornika sednici SO-e je prisustvovalo 27 odbornika. Svoj izostanak sa sednice su opravdali odbornici: Marija Andrašik, Drahotina Dorča i Ivan Zabunov dok Štefan Vindiš svoj izostanak nije opravdao.

 Osim odbornika SO-e sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, v.d. načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Govorčin, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič i Boško Bogunović, direktor Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Ondrej Bovđiš, direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin  i akreditovani predstavnici javnih glasila „Hlas ludu“ i TV Petrovec.

 Na početku sednice predsednik Skupštine opštine je ukratko obrazložio hitnost sazivanja 35. sednice Skupštine opštine te je nakon toga konstatovao da sednici  prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje.

 Usledila je prezentacija predloženog dnevnog reda, koji je glasio:

D N E V N I   R E D

- Usvajanje zapisnika sa XXXIII odnosno XXXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koje su održane 11.03.2016. odnosno 22.03.2016. godine;

  • 1. Razmatranje predloga te donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.

 Pošto se u skladu sa članom 72.a stav 3. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac o predlogu dnevnog reda hitno sazvane sednice Skupštine ne vodi rasprava, predlog dnevnog reda je stavljen na glasanje. Predloženi dnevni red je utvrđen sa 25 glasova „ZA“.

 Zapisnik sa XXXIII sednice SO-e, održane 11.03.2016. godine  usvojen je sa 25 glasova „ZA“, bez ikakvih primedbi a  zapisnik sa XXXIV sednice održane 22.03.2016. godine je usvojen sa 24 glasa „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽAN“, takođe bez primedbi odnosno dopuna.

 Uvodno obrazloženje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu,  uz kratku prezentaciju putem video-bima, je podneo ispred predlagača Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

 Pošto u raspravi povodom prezentiranog predloga programa nije bilo učesnika, odbornici SO-e su sa 23 glasa „ZA“ doneli Odluku o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.

 Ovim je XXXV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 17,30 časova.