Nastavak XXI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac

U 15,00 časova je nastavljeno XXI zasedanje Skupštne opštine.
3.a. Odluka o donošenju Programa komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac
 - doneta je odluka.
3.b. Odluka o sprovođenju komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac
 - ova tačka je skinuta sa dnevnog reda.
4.a. Odluka o donošenju Programa komasacije u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin
 - odluka je usvojena.
4.b. Odluka o sprovođenju komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin
 - odluka nije izglasana.
5.a. Odluka o donošenju Programa komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić
 - odluka je usvojena.
5.b. Odluka o sprovođenju komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić
 - odluka je usvojena.
6.Izbor novog-trećeg zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac
 - novi – treći zamenik predsednika SO Bački Petrovac je Jan Bohuš.
7. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“
 - na mesto vršioca dužnosti „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“ je imenovana g.đa Biljana Drakulić.
8.Razmatranje predloga te donošenje Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2006.g.
 - rebalans je usvojen.
9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju opštine Bački Petrovac za kapitalnu investiciju – izgradnja kanalizacije u opštini Bački Petrovac
 - doneta je Odluka o dugoročnom zaduživanju za kapitalnu investiciju – izgradnju kanalizacije.
10.Razmatranje predloga teksta te donošenje Odluke o obeležavanju dana žalosti na teritoriji opštine Bački Petrovac
 - Odluka je doneta.
11. Razmatranje predloga teksta te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine Bački Petrovac
 - Odluka je doneta.
12. Donošenje Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac
 - Doneto je spomenuto rešenje.
13. Donošenje Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 - Odluka je doneta.
14.a. Razrešenje dužnostidosadašnjeg vršioca dužnosti direktora „Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac“
 - v.d. direktor je razrešen dužnosti.
14.b. Donošenje rešenja o imenovanju direktora „Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac“
 - Za direktora Direkcije za građevinsko zemljište je imenovan dosadašnji v.d. direktor g. Vladimir Turan.     

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика