Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/tn_skupstina2.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/tn_skupstina2.jpg
Skupstina
U nastavku zasedania XXXI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac usvojene su sledeće tačke dnevnog reda:
6. tačka: Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanje u zakup građevinskog zemljišta,
7. tačka: Odluka o uslovima i postupku subvencionisanja naknade za komunalne usluge,
8. tačka: Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac (za direktora TO je izabran dosadašnji v.d. direktora Ljuboslava Štrba),
9. tačka: Rešenje o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu Bački Petrovac,
10. tačka: Informacija o odobrenim sredstvima za Opštinu Bački Petrovac od Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine,
11. Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Fruška Gora“ za period od 15.04. do 15.07.2007. godine.