Nastavljena XV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

U 16,00 časova je nastavljena XV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac a na dnevnom redu je bila 7. tačka tj. Razmatranje Zapisnika o izvršenoj kontroli materijalno-finansijskog poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za period 2003-2005.g. sa Predlogom mera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac
- zapisnik je usvojen –
8.a. Razmatranje Izveštaja o rezultatima rada Ustanove „Sovačko vojvođansko pozorište“ iz Bačkog Petrovca u 2005.g.
 - izveštaj je usvojen –
8.b. Razmatranje Plana rada Ustanove „Slovačko vojvođansko pozorište“ iz Bačkog Petrovca za 2006.g.
 - plan rada je usvojen –
8.c. Razmatranje finansijskog poslovanja u 2005.g. i finansijskog plana za 2006.g. Ustanove „Slovačko vojvođansko pozorište“ iz Bačkog Petrovca
 - usvojeno –
9.a. Razmatranje Izveštaja o radu Biblioteka „Štefan Homola“  u Bačkom Petrovcu u 2005.g.
 - izveštaj je usvojen –
9.b. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2005.g. za Biblioketu „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu
 - izveštaj je usvojen –
9.c. Razmatranje Plana i programa rada, te Plana troškova Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2006.g.
 - usvojeno –
10.a. Razmatranje Izveštaja o radu Ustanove Informativni centar „Báčsky Petroevc“ Bački Petrovac za 2005.g.
 - izveútaj je usvijen –
10.b. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac za 2005.g.
 - izveštaj je usvojen –
10.c. Razmatranje Plana rada za 2006.g. Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac
 - planovi su usvojeni –
11. Razmatranje predloga za stavljanje van snage dela Odluke o donošenju programa za izradu plana opšteg uređenja naselja Gložan i Odluke o izradi Plana opšteg uređenja naselja Gložan a koji se odnosi na privremenu zabranu dalje izgradnje objekata na parc.br. 1305 k.o. Gložan
 - predlog nije usvojen –
12.a. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Programa za izradu Plana detaljne regulacije dela blokova 11 u Bačkom Petrovcu (deo ulica Jarmočna i Kubanjova, tzv. Jarmočisko)
 - usvojeno –
12.b. Donošenje Odluke o izradi Plana detaljne regulacije bloka 11 u Bačkom Petrovcu (deo ulica Jarmočna i Kubanjova, tzv. Jarmočisko)
 - donešena je odluka –
13. Odluka o donošenju Plana generalne regulacije sa detaljnom regulacijom na javnom građevinskom zemljištu blokova 33,34 i 35. u Bačkom Petrovcu – radna zona
 - donešena je odluka –
14.a. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Programa za izradu Plana opšteg uređenja naselja Kulpin
 - usvojena je odluka –
14.b. Donošenje Odluke o izradi Plana opšteg uređenja naselja Kulpin
 - donešena je odluka –

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика