Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na V sednici Skupštine opštine Bački Petrovac, dana 29. oktobra 2008. godine, za novog  predsednika opštine je izabran Vladimir Turan, pravnik iz Bačkog Petrovca, dosadašnji direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. Novog predsednika opštine je predložila koalicija DS – G17 plus.
Odbornici su na ovoj sednici razmatrali i doneli sledeća akta:
1. Rešenja o prestanka mandata odbornika SO-e Bački Petrovac (Tihomir Ćetković i Samuel Valo),
2. Odluke o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima SO-e (Radomir Zotović i Vladimir Turan),
3.a. Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac (Vladimir Turan),
3.b. Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac (Radomir Zotović),
3.c. Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (Branislav Cesnak, Jan Jovankovič, Samuel Valo, Vladimir Valentik, Tatiana Cerovski, Viera Miškovicova, Daniel Spevak, Rastislav Balca i Tihomir Ćetković),
Dnevni red sednice SO-e je dopunjen sa još dve tačke, koje će se razmatrati u nastavku sednice u ponedeljak 3. novembra 2008. godine.