Odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac usvojili Budžet opštine za 2008. godinu

ImageNa sednici koja je odžana 18. decembra t.g. odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac usvojili su budžet Opštine za 2008. godinu. Budžet je usvojen sa izmenama koje su u vidu amandmana podneli odbornici Jaroslav Popović, Ondej Koroš i Ana Boldocki Ilić. Pored ove tačke dnevnog reda na razmatranju je bila i Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2008. godini.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика