Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/SO-4.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/SO-4.jpg

SO-4.jpg

 Na četvrtom zasedanju lokalnog parlamenta nakon dopunjenog dnevnog reda razmatrana su i doneta sledeća akta:
1. Doneta je Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac (Vladimir Sikora),
2. a. Doneta je Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine (Ana Boldocki Ilić),
   b. Doneta je Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac (Samuel Valo),
3. a. Doneto je Rešenje o prestanku funkcije predsednika Opštine Bački Petrovac na osnovu podnete pismene ostavke (Ondrej Benka),

3. b. Konstatovan je prestanak funkcije mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac na osnovu podnete pismene ostavke predsednika Opštine Bački Petrovac (Radomir Zotović),
3. c. Konstatovan je prestanak funkcije članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na osnovu podnete pismene ostavke predsednika Opštine Bački Petrovac (Branislav Cesnak, Tanja Dudaš, Daniel Spevak, Viera Miškovicova, Tatjana Cerovski),
4. Podneta je informacija o sprovedenom postupku javne nabavke za izbor  najpovoljnijeg ponuđača za dugoročni kredit za kapitalne investicije Opštine Bački Petrovac,
5. Doneta je Odluka o Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
6. Doneta je Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac,
7. Doneta je Odluka o raspodeli viška prihoda po završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
8. Donet je Zahtev za donošenje Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća u javno preduzeće  - radi se o komunalnom preduzeću „Komunalac“ iz Maglića,
9. Doneta je Odluka o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić  u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
10. Doneta je Odluka o pristupanju izradi Strateškog plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2009-2014,
11. a. Doneta je Odluka o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu (Mihal Hatalja),
11. b. Doneta je Odluka o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu (Samuel Murtin, Kvetoslava Benkova),
12. a. Prihvaćena je Informacija o izvršenju Godišnjeg programa rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za školsku 2007/2008. godinu,
    b. Prihvaćen je Izveštaj o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac u 2007. godini,
13. Doneto je Rešenje o godišnjem programu rada PU „Včielka“ za školsku 2008/2009,
14. Izabrana je staro-nova direktorka PU „Včielka“ U Bačkom Petrovcu (Zuzana Pašić),
15. Data je saglasnost na Statut OŠ „J. Čajak“ iz Bačkog Petrovca,
16. Donet je zajednički zaključak svih odbornika koji je u interesu poljoprivrednih proizvođača merkantilnog kukuruza roda 2008. godine,
17. Pozitivno je primljena Informacija o rezultatima izbora članova Saveta Mesne zajednice Kulpin

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac