Održana VIII sednica Skupštine opštine

VIII sednica Skupštine opštine je trajala dva dana. Prvi deo sednice održan je u petak 30. januara a drugi 5. februara ove godine.
Po dnevnom redu sednice odbornici su razmotrili 8. tačaka na sledeći način:
1. Poslovnik Skupštine opštine Bački Petrovac odbornici nisu prihvatili jer je glasalo manje odbornika od apsolutne većine tj. od ukupnog broja odbornika,
2. Doneta je Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
3. Doneta je Odluka o osnivanju Saveta za ravnopravnost polova,

4. Prihvaćene su mere, koje je predložilo Opštinsko veće a tičу se zbora građana održanog u Magliću dana 6. decembra 2008. godine,
5. Upoznali su se sa mišljenjem Komisije za predstavke i pritužbe,
6. Doneli su Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac,
7. Doneli su Rešenje o izboru članova posebnоg radnog tela SO-e  - Saveta za ravnopravnost polova,
8. Doneli su:
a. Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac,
b. Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика