Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
skupstina Na dnevnom redu XX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac su bile 4 tačke:
 1. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju JKP „Progres“ za komunalno-stambene poslove Bački Petrovac a radi finansiranja izgradnje kanalizacije u Bačkom Petrovcu;
  -doneto je rešenje o davanju saglasnosti
 
 1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac na određeno vreme, do izbora direktora ove ustanove;
  - za v.d.direktora je imenovana Katarina Labatova.
 
 1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac;
  - za novog člana je imenovana Ana Zelenak.
 
 1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imanovanju novog člana Upravnog odbora JKP „Progres“ za komunalno-stambene poslove Bački Petrovac;
  - za novog člana je imenovan Samuel Vrbovski.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac