Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Image XXXIV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je prošla u duhu donošenja potrebnih akata za pokretanje postupka privatizacije opštinskog radija. S obzirom na to donete su sledeće odluke i rešenja:

  1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac usled brisanja Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
  2. Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“;
  3. Rešenje o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“,za stupnika je imenovan dosadašnji v.d. direktor radija Jan Hansman;
  4. Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“; za članove Upravnog odbora imenovani su dosadašnji članovi UO-a Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
  5. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za informativnu delatnost Rádio Báčsky Petrovec“;
  6. takodje je doneta Odluka o učešću opštine u troškovima produženog boravka dece u osnovnim školama;
  7. te prihvaćen Izveštaj komisije za sprovođenje postupka neposrednog pismenog izjašnjavanja građana o sprovedenom postupku neposrednog pismenog izjašnjavanja građana MZ Maglić o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period 01.01.2008. – 31.12.2012. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu, te doneta Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić.