VI. sednica Skupštine opštine

SO-6.jpg 

Odbornici Skupštine opštine Bački Petrovac su izglasali dnevni red sa ukupno 20. tačaka o kojima su se izjasnili na sledeći način:
1. Doneto je Rešenje o prestanku mandata odbornicima SO-e Bački Petrovac i to Turan Vladimiru usled izbora na funkciju predsednika Opštine i Zotović Radomiru usled izbora na funkciju zamenika predsednika Opštine.
2. Doneto je Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima SO-e Bački Petrovac (Ana Medovarski i Radoslav Bogdanović).

3. Doneta je Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac.
4. Doneto je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. Na ovu funkciju je izabran Miroslav Častven, inače zaposlen u Direkciji.
5.a. Doneto je Rešenje o razrešenju v. d. direktora JKP „Progres“ (Jaroslav Spevak).
5.b. Doneto je Rešenje o izboru direktora JKP „Progres“ (Ondrej Benka).
6. Doneta je Odluka o visini naknade za građevinsko zemljište u 2009. godini.
7. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
8. Doneta je Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
9. Donet je Strateški plan socijalne zaštite Opštine Bački Petrovac, za period 2008 – 2012.
10. Prihvaćena je Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma i rada kulturno-umetničkih društava u 2008. godini.
11. Prihvaćena je Informacija o stanju i aktivnostima sportskih klubova na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2008. godini.
12.a. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
12.b. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac:
1. Ondrej Fekete, odbornik iz Gložana, za predsednika,
2. Vladislav Gajdobranski, odbornik iz Bačkog Petrovca, za člana
3. Pavel Križan, odbornik iz Bačkog Petrovca, za člana,
4. Jan Triaška, odbornik iz Bačkog Petrovca, za člana,
5. Miroslav Pucovski, odbornik iz Bačkog Petrovca, za člana,
6. Vlasta Spevakova, iz Bačkog Petrovca, za člana,
7. Slobodan Bošnjak, iz Maglića, za člana,
8. Jan Trpinski, iz Kulpina, za člana,
9. Ondrej Stupavski, iz Gložana, za člana.

13.a. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora JKP „Progres“,
13.b. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora JKP „Progres“:
1. Pavel Zima, odbornik iz Kulpina, za predsednika,
2. Jan Sabo, odbornik iz Bačkog Petrovac, za člana,
3. Đura Govorčin, odbornik iz Bačkog Petrovca, za člana,
4. Samuel Vrbovski, ispred Saveta MZ B. Petrovac, za člana,
5. Jan Kolar, ispred Saveta MZ B. Petrovac, za člana,
6. Branislav Haška, ispred Saveta MZ Kulpin, za člana,
7. Marija Kovač – Varga, zaposlena u JKP „Progres“, za člana,
8. Spasoje Prodanov, zaposlen u JKP „Progres“ za člana,
9. Branislav Sikora, zaposlen u JKP „Progres“, za člana,

13.c. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“,
13.d. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Nadzornog odbora JKP „Progres“:
1. Katarina Ribarski, iz Bačkog Petrovca, za predsednika,
2. Pavel Topoljski, iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. Edita Božić, zaposlena u JKP „Progres“, za člana.

14.a. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“,
14.b. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“:
1. Rastislav Struhar, odbornik iz Gložana, za predsednika,
2. Ana Medovarska, odbornik iz Kulpina, za člana,
3. Vladimir Zima, odbornik iz Kulpina, za člana,
4. Katarina Melegova – Melihova, zaposlena u ustanovi, za člana,
5. Miroslav Babiak, zaposlen u ustanovi, za člana,

14.c. Doneto je  Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“,
14.d. Doneto je Rešenja o imenovanju novih članova Nadzornog odbora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“:
1.osim predsednika koji će biti naknadno imenovan,
2. Karol Boldocki, iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. Vladimir Petraš, zaposlen u ustanovi, za člana,

15.a. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,
15.b. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Biblioteke „Šetfan Homola“:
1. Juraj Červenak, odbornik iz Gložana, za predsednika,
2. Samuel Boldocki, iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. Marija Benjik, zaposlena u ustanovi, za člana,

15.c. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,
15.d. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“:
1. Jasna Rašeta, iz Bačkog Petrovca, za predsednika,
2. Jan Bohuš, iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. Marija Mega, zaposlena u ustanovi, za člana.

16.a. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“,
16.b. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora ustanove „Báčsky Petrovec“:
1. Mariena Stanković – Krivak, iz Bačkog Petrovca, za predsednika,
2. Jarmila Pantelić, iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. ovaj član će biti predložen od strane nadležnog organa APV,
4. Mihal Čiliak, iz Kulpina, za člana,
5. Miroslava Petraš – Blažić, zaposlena u ustanovi, za člana,

16.c. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“,
16.d. Doneto je Rešenje i imenovanju novih članova Nadzornog odbora ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“:
1. Katarina Labatova, iz Bačkog Petrovca, za predsednika,
2. ovaj član će biti predložen od strane nadležnog organa APV,
3. Jan Majtan, zaposlen u ustanovi, za člana.

17.a. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora ZU Dom zdravlja „Bački Petrovac“,
17.b. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova ZU Dom zdravlja „Bački Petrovac“:
1. Vladimir Sikora, odbornik iz Bačkog Petrovca, za predsednika,
2. Radoslav Bogdanović, odbornik iz Maglića, za člana,
3. Miroslav Čanji, iz Kulpina, za člana,
4. Zuzana Tancik, zaposlena u ustanovi, za člana,
5. Jan Šuljan, zaposlen u ustanovi, za člana,

17.c. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora ZU Dom zdravlja „Bački Petrovac“,
17.d. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Nadzornog odbora ZU Dom zdravlja „Bački Petrovac“:
1. Pavel Marčok, odbornik iz Bačkog Petrovca, za predsednika,
2. Vesna Spevakova, iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. Jovana Šmanja, zaposlena u ustanovi, za člana.

18.a. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“,
18.b. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“:
1. Jadranka Marčok, odbornik iz Bačkog Petrovca, za predsednika,
2. Jana Kopčok, iz Gložana, za člana,
3. Katarina Zornjanova, odbornik iz Kulpina, za člana,
4. Valerija Fabjanova, zaposlena u ustanovi, za člana,
5. Rastislav Labat, zaposlen u ustanovi, za člana,

18.c. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“,
18.d. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Nadzornog odbora „Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“:
1. Mirko Bogdanović, iz Bačkog Petrovac, za predsednika,
2. Katarina Slavka, iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. Janja Bartoš, zaposlena u ustanovi, za člana.

19.a. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
19.b. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac:
1. Jan Lačok, iz Bačkog Petrovac, za predsednika,
2. Zdenka Toman, iz Bačkog Petrovca, za člana,
3. Mihal Hatalja, iz Gložana, za člana,
4. Todor Radanov, iz Kulpina, za člana,
5. Viktorija Kovač, zaposlena, za člana,

19.c. Doneto je Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
19.d. Doneto je Rešenje o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac:
1. Ondrej Varga, iz Bačkog Petrovca, za predsednika,
2. Boris Berat, iz Maglića, za člana,
3. ovaj član će biti naknadno imenovan iz redova zaposlenih u TO.

20. Doneta je Odluka o podnetim ostavkama odbornika SO-e: Jojić Miloša, Krčmar Dragana, Govorčin Đure i Maljković Džuklevski Ane. Odbornici SO-e Bački Petrovac su izglasali da se ne oduzimaju mandati spomenutim odbornicima.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика