Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dana 15. maja 2009. godine sa početkom u 10,00 časova održano je 11. zasedanje Skupštine oštine Bački Petrovac na kojem su odbornici doneli sledeća akta:
1. Doneli su Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac Bojanu Zoriću (SRS) iz Maglića,
2. Doneli su Odluku o izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac,
3. Doneli su Odluku o osnivanju Poslovnog i inovativnog centra Bački Petrovac,
4. Doneli su Odluku o izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
5. Prihvatili su:
- Izveštaj o radu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
- Finansijski izveštaj Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
6. Prihvatili su:
- Izveštaj o radu Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
- Finansijski izveštaj Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
- Plan rada Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2009. godinu,
- Finansijski plan Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2009. godinu,

7. Prihvatili su:
- Izveštaj o radu Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
- Finansijski izveštaj Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu za 2008. godinu,
- Plan rada Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu za 2009. godinu,
- Finansijski plan Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu za 2009. godinu,
8. Prihvatili su Izveštaj o radu Policijske stanice Bački Petrovac za 2008. godinu,
9. Prihvatili su:
- Izveštaj o radu Mesne zajednice Bački Petrovac za 2008. godinu,
- Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2008. godinu,
- Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2009. godinu,
- Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2009. godinu,
10. Prihvatili su:
- Izveštaj o radu Mesne zajednice Kulpin za 2008. godinu,
- Finansijski izveštaj Mesne zajednice Kulpin za 2008. godinu,
- Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2009. godinu,
- Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2009. godinu,
11. Prihvatili su:
- Izveštaj o radu Mesne zajednice Gložan za 2008. godinu,
- Finansijski izveštaj Mesne zajednice Gložan za 2008. godinu,
- Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2009. godinu,
- Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2009. godinu,
12. Prihvatili su:
- Izveštaj o radu Mesne zajednice Maglić za 2008. godinu,
- Finansijski izveštaj Mesne zajednice Maglić za 2008. godinu,
- Plan rada Mesne zajednice Maglić za 2009. godinu,
- Finansijski plan Mesne zajednice Maglić za 2009. godinu,
13. Doneli su:
- Rešenje o razrešenju dosadašnjeg v. d. direktora Ustanove Informativni centar   „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac (Jan Hansman),
- Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac (Jan Hansman).

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac