Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U sredu 10. juna 2009. godine je održana XII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac. Odbornici su razmotrili  deset tačke dnevnog reda.
1. Doneli su Odluku o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2009. godine.
2. Doneli su Odluku o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija. Opština Bački Petrovac će se zadužiti sa 50 000 000,00 dinara koja će biti utrošena za izgradnju kanalizacije u svim naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac.
3. Doneli su:
a. Odluku o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
b. Odluku o rasporedu viška prihoda po Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
c. Odluku o neangažovanju nezavisne eksperne revizorske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,

4. Doneli su Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Izmene se odnose na obrazovanje Tako u Odeljenju za budžet i finansije formira se odsek lokalne poreske administracije.
5. Doneli su Odluku o osnivanju Saveta za  međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac. Savet će brojati osam članova, u sastavu kojeg će biti po 3 predstavnika Slovaka, 2 predstavnika Srba i po jedan predstavnik Mađara, Roma i Hrvata.
6. Doneli su Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu.
7. Doneli su Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
8. Prihvatili su Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2008. godinu Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.
9. Prihvatili su Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2008. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
10. Doneli su Rešenje o:
a. razrešenju v. d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
b. imenovanju direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac. Za direktora je imenovan dosadašnji v. d. direktora Miroslav Častven, građ. inž. iz Bačkog Petrovca.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac