Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
12.maja o.g. je održana XVII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac. Za dnevni red je bilo predloženo 10. tačaka, međutim zbog nepotpunog materijala 4.tačke (7,8,9. i 10. tačka) su odbijene i biće pripremljene za sledeću sednicu a jedna tačka je dodana pred samim početkom rada sednice. Tako, da na dnevnom redu su bile sledeće tačke:
1. a. Razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad za opštine Bačka Palanka i Bački Petrovac – Odeljenje u Bačkom Petrovcu za 2005.g.
 - Ova tačka je usvojena,
1.b. Razmatranje Programa rada Centra za socijalni rad za opštine Bačka Palanka i Bački Petrovac – Odeljenje u Bačkom Petrovcu za 2006.g.
 - Ova tačka je usvojena,
2.a. Razmatranje predloga te donošenja Odluke o osnivanju „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“, Bački Petrovac
 - Odluka je usvojena,
2.b. Donošenje Rešenja o razrešenju Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Palanka i Bački Petrovac i imenovanje privremenog Upravnog odbora „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“
 - I ova rešenja su usvojena,
2.c. Donošenje rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“
 - Ovo rešenje nije usvojeno,
3. Razmatranje predloga te donošenje:
 - Odluke o završnom računu budžetu opštine Bački Petrovac za 2006.g. i
 - Odluke o raspodeli viške prihoda
 - Ove odluke su usvojene,
4. Razmatranje i usvajanje:
a. Izveštaju o radu Opštinske uprave opštine Bački Petrovac za 2005.g.
b. Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva opštine Bački Petrovac za 2005.g.
 - Ovi izveštaji su usvojeni,
5.a. Razmatranje Izveštaja o radu d.o.o. „Gloakvalis“ za komunalne delatnosti, Gložan za 2005.g.
 - Ovaj izveštaj je usvojen,
5.b. Razmatranje Finansijskog izveštaja o poslovanju d.o.o. „Gloakvalis“, Gložan za period od 01.01. – 31.12.2005.g.
 - Ovaj izveštaj je usvojen,
5.c. Razmatranje Plana rada d.o.o. „Gloakvalis“, Gložan za 2006.g.
 - Plan je usvojen,
5.d. Razmatranje Finansijskog plana d.o.o. „Gloakvalis“, Gložan za 2006.g.
 - Plan je usvojen,
6.a. Razmatranje Izveštaja o radu DP za KSP „Komunalac“, Maglić za 2005.g.
 - Izveštaj je usvojen,
6.b. Razmatranje Finansijskog izveštaja o poslovanju DP za KSP „Komunalac“, Maglić za 2005.g.
 - I ovaj izveštaj je usvojen,
6.c. Razmatranje Programa rada DP za KSP „Komunalac“, Maglić za 2006.g.
 - Program je usvojen,
6.d. Razmatranje Finansijskog plana DP za KSP „Komunalac“, Maglić za 2006.g.
 - Plan je usvojen,
7.a. Odluka o izmeni odluke o izradi plana opšteg uređenja naselja Gložan,
 - Odluka je usvojena,
7.b. Odluka o izmeni odluke o donošenju Programa za izradu plana opšteg uređenja naselja Gložan
 - Odluka je usvojena.
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize