Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
U 17,30 časova je počelo XVIII zasedanje Skupštine opštine Bački Petrovac. Na dnevnom redu je bilo predloženo 16 tačaka, ali je jednu predlagač skinuo, tako da se razmatralo i diskutovalo povodom sledećih 15 tačaka dnevnog reda:
1.a. Razmatranje Izveštaja i predloga Mandatno-imunitetske komisije te donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata odborniku SO B. Petrovac (J. Tordaji)
 - usvojeno
1.b. Odluka o verifikaciji mandata naovoizabranog odbornika SO B. Petrovac (J. Hansman)
 - usvojeno
2.a. Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine B. Petrovac (J. Tordaji)
 - usvojeno
2.b. Rešenje o imenovanjju predsednika Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine B. Petrovac (J. Triaška)
 - usvojeno
2.c. Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine B. Petrovac (M. Sikora)
 - usvojeno
3.a. Rešenje o razrešenju člana Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta SO B. Petrovac (J. Tordaji)
 - usvojeno
3.b. Rešenje o imenovanju člana Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i nirmativna akta SO B. Petrovac (J. Hansman)
 - usvojeno
4.a. Razmatranje Izveštaja o radu i aktivnostima MZ Kulpin u 2005.g.
 - usvojeno
4.b. Razmatranje Izvaštaja o poslovanju MZ Kulpin za 2005.g.
 - usvojeno
4.c. Rzamatranje rada MZ Kulpin za 2006.g.
 - usvojeno
4.d. Razmatranje Finansijskog plana MZ Kulpin za 2006.g.
 - usvojeno
5.a.  Razmatranje Izveštaja o radu MZ Gložan u 2005.g.
 - usvojeno
5.b. Razmatranje Pregleda ostvarenih sredstava MZ Gložan u 2005.g.
 - usvojeno
5.c. Razmatranje Plana rada MZ Gložan za 2006.g.
 - usvojeno
5.d. Razmatranje Finansijskog plana MZ Gložan za 2006.g.
 - usvojeno
6.a. Razmatranje Informacije o radu MZ Maglić za 2005.g.
 - usvojeno
6.b. Razmatranje Programa aktivnosti MZ Maglić za 2006.g.
 - usvojeno
6.c. Razmatranje Plana prihoda i rashoda MZ Maglić za 2006.g.
 - usvojeno
7.a. Razmatranje Izveštaja o radu i aktivnostima organa MZ B. Petrovac u 2005.g.
- usvojeno
7.b. Razmatranje Pregleda finansijskog rezultata MZ B. Petrovac ostvarenog u 2005.g.
 - usvojeno
7.c. Razmatranje Plana rada MZ B. Petrovac u 2006.g.
 - usvojeno
7.d. Razmatranje finansijskog plana MZ B.P. za 2006.g.
 - usvojeno
8.a. razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskih odbora u: Gimnaziji „J.Kolar“, OŠ „J.A.Komenski“, OŠ „J.M.Dragutin“, OŠ „Ž.Zrenjanin“ i OŠ „J. Čajak“
 - usvojeno
8.b. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskih odbora za mandatni period 2006.-2010.g. u: Gimnaziji „J. Kolar“, OŠ „J.Čajak“, OŠ „J.A.Komenski“, OŠ „J.M.Dragutin“ i OŠ „Ž.Zrenjanin“
Gimnazija „J. Kolar“:
- usvojeno
OŠ „J. Čajak“:
- usvojeno
OŠ „J.A.Komenski“:
  1. usvojeno
 

OŠ „J.M.Dragutin“:
- usvojeno
OŠ „Ž.Zrenjanin“
- usvojeno
9. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmeni određenih Odluka SO B.P.
- usvojeno
10. Razmatranje Informacije o stanju i aktivnostima u oblasti kulture, o manifestacijama održanim na teritoriji opštine Bački Petrovac te o radu organizacija i društava u oblasti kulture u 2005.g.
- usvojeno
11. Razmatranje Informacije o stanju i aktivnostima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2005.g.
- usvojeno
12. Razmatranje Izveštaja Komisije za procenu štete od površinskih i podzemnih voda u 2006.g.
- usvojeno
13. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na godišnji program navodnjavanja za AD „Petrovec“, Bački Petrovac u 2006.g.
- usvojeno
14. Razmatranje Izveštaja o radu MUP RS, SUP u Novom Sadu, PS Bački Petrovac za 2005.g.
- usvojeno
15. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imanovanju b.d. centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac
- nije usvojeno.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize