XXIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

Dnevni red sednice je usvojen sa 8. tačaka: 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o materijalnoj pomoći porodici sa decom;
 - doneta je odluka da se za prvo dete u porodici uputi jednokratna materijalna pomoć u visini 150 €  a za svako sledeće u visini od 100 € u dinarskoj protivrednosti.
2.  Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o dugoročnom zaduživanju opštine Bački Petrovac za kapitalnu investiciju – izgradnja kanalizacije u opštini Bački Petrovac;
 - doneta je odluka.
3.a. Rešenje o razrešenju direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu a na osnovu podnete ostavke dr Jana Čanjija;
3.b. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu;
 - doneto je rešenje o razrešenju.
 - doneto je rešenje o imenovanju v.d. direktora do izbora novog direktora po raspisanom konkursu.
4.a. Donošenje Rešenja o razrešenju od funkcije člana Opštinske izborne komisije a na osnovu podnetog zahteva Miloša Jojića;
4.b. Rešenje o imenovanju novog člana Opštinske izborne komisije;
 - doneto je rešenje o razrešenju i imenovanju novog člana Opštinske izborne komisije.
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta
 - doneta je odluka.
6. Informacija o službenim stanovima u opštini Bački Petrovac, njihovo korišćenje, normativno regulisanje i predlog mera;
 - informacija je usvojena.
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o osnovanju Turističke organizacije opštine Bački Petrovac;
  1. osnovana je Turistička organizacije opštine Bački Petrovac.
  1. Izveštaj o izvršenju berbe (žetve) kasnih useva i jesenje setve na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2006. godini.

      – izveštaj je prihvaćen.

Posle završetka sednice odbornici i predstavnici medija su obišli lokaciju buduće opštinske deponije. Opštinska deponija će biti izgrađena u saradnji opštine i fabrike čipsa „Marbo product“ iz Maglića. Trenutno se grade dve kasete za potrebe fabrike a dogodine će se početi sa izgradnjoj kaseta za potrebe opštine Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика