Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Skupstina Dnevni red XXIV sednice SO B. Betrovac koja je održana 22. decmbra 2006.god.s početkom u 10,00 časova, usvojen je sa pet tačaka:
  1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2006. godinu
 

- doneta je Odluka

 
  1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke  o organizaciji Opštinske uprave B. Petrovac;
 

- predložena Odluka je usvojena većinom glasova

 
  1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o utvrđivanju prava i uslova za sticanje studentskih stipendija;
 

- doneta je Odluka

 
  1. Informacija o stanju u oblasti životne sredine  na teritoriji opštine B. Petrovac
 

- informacija je usvojena većinom glasova

 
  1. Davanje saglasnosti na Statut „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“ B. Perovac
 

- većinom glasova data je saglasnost na Statut.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih