XXV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

Na XXV sednici SO-e Bački Petrovac koja je održana 29. decembra 2006. godine, s početkom u 10,00 časova, usvojen je dnevni red sa samo dve tačke: 1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2007. godinu. - Odluka je doneta većinom glasova. U okviru ove tačke dnevnog reda podnet je amandman od strane odbornice SO–e B. Petrovac mr sci. med. Ane Boldocki–Ilić koji se odnosi na izmeštaj Službe za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju. Isti je većinom glasova usvojen. 2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu. - Predložena Odluka je usvojena većinom glasova. Posle završetka sednice odbornici i svi prisutni krenuli su u obilazak započetih investicija na teritoriji opštine Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика