Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/zeleni-karavan-srbije.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/zeleni-karavan-srbije.jpg

zeleni-karavan-srbije.jpg

 Dana 26. aprila 2010 godine je ministar za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja dr Oliver Dulić u okviru akcije „Zeleni karavan Srbije“ održao sastanak u Izvršnom veću AP Vojvodine u prisustvu dr Bojana Pajtića, predsednika vlade AP Vojvodine, kao i načelnika Južnobačkog i Sremskog okruga, te gradonačelnika Novog Sada.
 Ovom prilikom je predsedniku Opštine Bački Petrovac Turan Vladimiru simbolično uručena kutija za sakupljanje otpadnog papira a u okviru akcije „Očistimo Srbiju“.
 Na sastanku je ministar Dulić analizirao proces prenošenja nadležnosti sa republike na pokrajinu. Takođe je pozvao lokalne samouprave da pristupe fondovima koje ima republika a koje se tiču nabavke komunalne opreme.

Ministar je takođe napomenuo da se svi aktivno uključe u akciju „Očistimo Srbiju“ time da oko puteva ne bacaju otpatke, da najviše pripaze na sam ulazak u naseljena mesta, jer je to ogledalo onih koji u njima žive a takođe je pozvao građane da se 5. juna priključe akciji „Veliko spremanje Srbije“. Ujedno je poručio da inspekcija kažnjava sve one koji ne poštuju zakone a koji se tiču upravljanja otpadom.
 Nakon uvodnih reči i razgovora sa načelnicima okruga pristupilo se radnim forumima koji su bili na temu ekologije i zaštite životne sredine, te urbanizma a gde su pomoćnici ministra odgovarali na aktuelna pitanja koja muče svaku lokalnu samoupravu.