zastita zivotne sredine

Saglasnosti i dozvole

saglasnosti i dozvole

saglasnosti i dozvole

Želite da podnesete zahtev?

Ovde preuzmite uputsva i obrasce:

 

  • Procene uticaja projekata na životnu sredinu
  • Dozvole za upravljane otpadom
  • Dozvole u pogledu ispunjenosti uslova po pitanju zaštite vazduha
  • Dozvole za stavljanje u promet i korišćenje naročito opasnih hemikalija
  • Integrisane dozvole

 

 

Dozvole za upravljanje otpadom - uputstva i obrasci
Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada

Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i ili transport neopasnog otpada

Zahtev za izmenu i dopunu dozvole za upravljanje otpadom

Zahtev za izdavanje potvrde i izuzimanju od pribavljanja dozvole

Takse za Upravljanje otpadom

 

Procene uticaja na životnu sredinu - uputstva i obrasci

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na ŽS

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja projekta na ŽS

Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na ŽS

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja projekta na ŽS

Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja projekta naŽS

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja projekta na ŽS

Zahtev za ažuriranje postojeće studije o proceni uticaja na ŽŠ

Takse Procene uticaja

 

Dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

Obrazac - promet narocito opasnih hemikalija

Uputstvo o utvrdjivanju preventivnih mera za bezbedno cuvanje skladistenje odnosno koriscenje narocito opasnih hemikalija

 

Dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija

Obrazac - koriscenje narocito opasnih hemikalija

 

Dozvole u pogledu ispunjenosti uslova po pitanju zaštite vazduha

Zahtev za dobijanje dozvole za rad u pogledu ispunjenosti uslova zaštite vazduha

 

Saglasnosti

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика