Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

invent-logoa.gif
 

 

Opština Bački Petrovac u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Prievidza i Udruženjem za razvoj regiona Horna Nitra otpočela je ostvarivanje projekta „Poslovni i inovativni centar kao uspešan instrumenat razvoja poslovanja“.

 Projekat je podržan iz sredstava Vlade Slovačke Republike u okviru programa „SLOVAKAID“.
 Cilj navedenog projekta je podržati razvoj novih preduzeća, doprineti boljem ekonomskom razvoju opštine, povećanju zaposlenosti a samim tim omogućiti kvalitetnije uslove za život svih njenih građana.
 
 Konkretan rezultat projekta je izgradnja poslovnog inkubatora – mesta za buduće preduzetnike i zanatlije. Mesto ovog  poslovnog centra biće rekonstruisana i moderno opremljena zgrada Doma zanatlija u Bačkom Petrovcu, koja će zadovoljavati potrebe budućih, ali i postojećih preduzetnika i  pružati im stručne usluge i savete. 
  

Projekat bi trebao biti završen u februaru 2010. godine.


U okviru započetog projekta „Poslovni i inovativni centar kao uspešan instrumenat razvoja poslovanja u Opštini Bački Petrovac“ koji finansira Vlada Slovačke Republike putem  programa „SLOVAKAID“, dana 22. septembra 2008. godine ostvarena je druga radna poseta slovačke delegacije, koju su zastupali  ing. Jozef  Takacs, direktor Udruženja za razvoj Horna Nitra (ZRHN) i direktor BIC Ing. František Vrtak (Business and Innovation Centre) iz Prievidze.

Zamenik opštine g. Radomir Zotović  pozdravio  je  partnere iz Slovačke Republike i izrazio podršku ovom, za ekonomski razvoj, značajnom projektu.  Direktor ZRHN ponovio je kakvi su ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati projekta a direktor BIC Prievidza predstavio je studiju  izvodljivosti koja će pomoći u usmeravanju  budućeg poslovnog inkubatora kao centra razvoja poslovnih inicijativa i aktivnosti u opštine.

Tokom susreta dogovorene su dalje aktivnosti ostvarivanja projekta, i to osnivanje poslovnog inkubatora kao samostalnog subjekta, priprema tehničke dokumentacije i javna nabavke, u cilju ostvarenja  same rekonstrukcije Doma zanatlija u Bačkom Petrovcu. Ova faze projektnih aktivnosti trebala bi se okončati na proleće 2009. godine.