Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Vianocne trhy 2015 nahlaska

Vážení vystavovatelia, organizátori manifestácie Vianočné trhy v Báčskom Petrovci oboznamujú všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú prihlásiť, o nasledujúcich podmienkach a smerniciach súvisiacich s manifestáciou:
- Manifestácia Vianočné trhy sa uskutoční dňa 20. decembra 2015 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody.
Začiatok manifestácie je stanovený na 20. decembra 2015 so začiatkom o 13,00 hodine.

- Príchod vystavovateľov je možný od 10,00 h do 12,00 h
- Každému vystavovateľovi k dispozícii bude stánok, osvetlenie pod každým stánkom a možné je i pripojenie na elektrický prúd.
- Stoly a stoličky čiže pulty si vystavovatelia zabezpečujú sami.
- V prípade, že sa chcete pripojiť na elektrický prúd, predlžovaciu šnúru si musíte sami zabezpečiť.
- Rozvrh vystavovateľov na stánkoch určuje organizátor a výmeny nie sú možné. Každý stánok bude mať nadpis s menom vystavovateľa.
- Úradný začiatok manifestácie a programová časť sú stanovené na 13,00 hodinu.
- Cena za prenájom stánkov je 500,00 dinárov po dlžkovom metre vystavovateľského priestoru.
- Vystavovatelia, ktorí budú vystavovať a predávať potravinové výrobky, záväzne musia mať sanitárnu knižočku v prípade kontroly sanitárnej inšpekcie.

Prihlášky je možné doručiť osobne, mailom alebo poštou najneskoršie do 14. decembra 2015. Dodatočné prihlášky budú odmietnuté.

Prihlášky si môžete zadovážiť  v budove Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollarova č. 6, v stredisku pre služby na okienku č. 1, v miestnostiach Turistickej organizácie, Ul. Maxima Gorkého 17 a stiahnuť si z webovej stránky : www.backipetrovac.rs

Adresy, na ktoré môžete doručiť Vaše prihlášky:
Obec Báčsky Petrovec
Služba predsedu obce
Kollárova 6
21470 Báčsky Petrovec
JLIB_HTML_CLOAKING

Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec
Maxima Gorkého 17
21470 Báčsky Petrovec
JLIB_HTML_CLOAKING

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky, kontakt telefón, na ktorý sa môžete ozvať, je 021/780 -378 klapka 222, každý pracovný deň od 07,30 h do 15, 30 h.

Ďakujeme Vám, že ste sa prihlásili na našu manifestáciu Vianočné trhy.

            S úctou,

Organizačný tím manifestácie pre technickú časť a komunikáciu s vystavovateľmi

Dostupné súbory:
Vianočné trhy 2015 - dotazník HOT
Dátum 03-11-2015 Veľkosť 30.5 KB Stiahnúť 281 Stiahnuť