Konkurs za imenovanje direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac na mandatni period od 4 ( četiri ) godine

Tekst Konkursa

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика