Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

DSC 4693 resize

Dana, 29.11.2019.godine u maloj Sali opštine Bački Petrovac, održan je Okrugli sto pod nzivom „Procedure i postupanja različitih sektora u lokalnoj zajednici u odnosu na problematiku nasilјa u porodici  i vršnjačkom nasilјu“  koji je deo većeg projekta  pod nazivom "Razvijanje i unapređenje usluge bračno i porodično savetovalište Rodinka",  a koji je podržala opština Bački Petrovac i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Okrugli sto je imao za cilј senzibilizaciju profesionalaca na temu diskriminacije i nasilјa u porodici kao i vršnjačkog nasilјa, jačanje saradnje institucija lokalnih aktera u suzbijanju nasilјa u porodici i vršnjačkog nasilјa; informisanost svih učesnika okruglog stola o procedurama drugih službi (policije, OJT, zdravstva, osnovnih školi, lokalnog saveta za rodnu ravnopravnost…) kao klјučnih aktera u socijalnoj zajednici u prevenciji, suzbijanju nasilјa u porodici i vršnjačkog nasilјa; upoznavanje  sa problemima/poteškoćama u svakoj instituciji/službi i razmena konkretnih predloga predstavnika insitucija koje su nadležne da rešavaju slučajeve porodičnog nasilјa/vršnjačkog nasilјa.

Učesnici u radu okruglog stola činili su predstavnici svih sektora u opštini Bački Petrovac koji svojim radom učestvuju u zaštiti žrtava, policija, zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, kao i predstavnici OJT , predstavnici CSR Bačka Planka, Bač, Vrbas.

Nakon predstavlјanja rada svog sektora i diskusije, učesnici okruglog stola  su zaklјučili da je isti doprineo da se unapredi predstava o zajedničkom cilјu u procesu zaštite žrtve ali i  prevencije pojave u društvu; da se stekao bolјi uvid u osnovne uloge drugih sektora, njihove profesionalne obaveze, ograničenja i načine delovanja; značaj konsultacije između sektora, značaj povratnih informacija i pisanih delovanja.

Okrugli sto je organizovan i kao aktivnost u obeležavanju 16 dana aktivizma borbe protiv nasilјa nad ženama.

DSC 4666 resize

DSC 4672 resize

DSC 4686 resize

DSC 4690 resize

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize