Potpisivanje protokola sa CPSU

czsr 01

Dana, 23.01.2017. godine u prostorijama Centra za socijalni rad održan je radni sastanak v.d. direktorke centra Biljana Drakulić i stručnih radnika centra sa direktorkom Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Ivanom Koprivicim i supevizorom centra Vesnom Aničić. Na sastanku su stručni radnici razmenili svoja iskustva u dosadašnjem radu kao i i aktivnosti koje predstoje u narednom periodu u okviru saradnje ove dve ustanove.

Osnivanjem Centra za porodični smeštaj i usvojenje 2014. godine stekli su se uslovi za primenu Pravilnika o hraniteljstvu („Sl.glasnik“, br,36/08) , u skladu sa tim na sastanku je zvanično potpisan Protokol o saradnji izmedju CPSU Novi Sad i CSR Bački Petrovac. Protokolom se regulišu međusobna prava i odgvornosti kao i stručne procedure u oblasti hraniteljstva, a u skladu sa pozitivnim propisima. Međusobna saradnja zasniva se na načelima: međusobnog uvažavanja iskustva i razmene profesionalnih znanja stručnjaka obe ustanove; uzjamane profesionalne podrške u relizaciji aktivnosti; transparentnosti svih aktivnosti iz oblasasti hraniteljstva i porodičnopraven zaštite decete.

czsr 02

czsr 03

Aktuelno, na evidenciji CSR Bački Petrovac nalazi se 10 hraniteljskih porodica sa licencom za rad, porodice imaju hraniteljsko iskustvo, u sedam porodica smešteno je 12 –oro dece. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика