Povodom obeležavanja 15. Maja Međunarodnog dana porodice održan Okrugli sto na temu „Izazovi moderne porodice – multisektorski pogled“

nslovna

Centar za socijalni rad nastavlja tradiciju u obeležavanju Međunarodnog dana porodice organizovanjem stručnih aktivnosti. Ovoga puta organizovao je okrugli sto na temu „Izazovi moderne porodice – multisektorski pogled“, koji je održan u maloj Sali opštine Bački Petrovac.

U radu učestvovali predstavnici obrazovanja, pedagog Milana Landup i pedagog Andrijana Ćirić, zdravstva dr. Tatiana Vujačić, predstavnici udruženja „Zagrljaj“ Plahtinski Katarina, predstavnica Saveta za ravnopravnost opštine Bački Petrovac Viera Miškovic, psiholog centra za socijalni rad, Milka Grbić, administrator društvene grupe „Mame petrovčanke“ Hana Pavlova. Okrugli sto vodila i moderovala pedagog centra, Valeria Potfaj Fabian. Nakon prezentovanja stručnih pogleda i diskusije učesnici su zaključili da je potrebno razvijati postojeće usluge za porodicu kao i uvoditi nove, da se međusektorska saradnja unapredi, konkretizuje kroz različite aktivnosti i razmenu znanja sa ciljem pružanja pomoći i podrške porodici u prevazilaženju izazova na koje nailaze u  fazama svog razvoja.

1

2

3

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика