Lista kategorija Pretraga Naviše
Kategorija: Javni pozivi
Broj Podkategorija: 8
folder0
Javni poziv za dokazivanјe prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu

Podkategorije: 0
Dokumenti: 5
folder1
Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta

Podkategorije: 0
Dokumenti: 2
folder2
2017

Podkategorije: 4
Dokumenti: 8
folder3
Nacionalna služba za zapošljavanje

Podkategorije: 11
Dokumenti: 31
folder4
Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2017. godini u Opštini Bački Petrovac

Podkategorije: 0
Dokumenti: 2
folder5
2018

Podkategorije: 1
Dokumenti: 1
folder6
projekti

Podkategorije: 0
Dokumenti: 4
folder7
2019 prvi krug licitacija

Podkategorije: 0
Dokumenti: 1
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика