Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 1, 
02. februara 2016
 
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
2. - Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za zapošlјavanje Opštine Bački Petrovac,
3. - Odluka o utvrđivanju naziva parkova ispred Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu i kioska Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac u centru Bačkog Petrovca,
4. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
5. - Rešenje o imenovanju nove članice Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

6. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj 016-04/12-2016.


Preuzmite ovde: