Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 1 
31. januara 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – U LIKVIDACIJI ,
2. - Odluka o izmeni Odluke o javnog kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naselјima Opštine Bački Petrovac,
3. - Odluka o izmenama odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaja,
4. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
5. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
6. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
7. - Rešenje o izmeni Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije u Opštini Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

8. - Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,
9. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.


Preuzmite ovde: