Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 11 
14. juna 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

46. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
47. - Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
48. - Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
49. - Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,
50. - Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
51. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
52. - Rešenje o postavlјanju sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,
53. - Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji predsednika Opštine Bački Petrovac,
54. - Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
55. - Rešenje o konstatovanju prestanka mandata na funkciji članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
56. - Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,
57. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
58. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
59. - Rešenje o izboru članova Komisije za administrativno-mandatna pitanja.

 


Preuzmite ovde: