Službeni list br 11-2022

Broj: 11

20. maja 2022. godine 

S A D R Ž A J

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

47. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti  iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

48. - Odluka  o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac  i 

javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac

49. - Rešenje  o produženju mandata vršioca dužnosti direktora  Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

50. - Rešenje   o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

51. - Rešenje  o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Komunalac“ Bački Petrovac,

52. - Rešenje o izmeni Rešenja o  obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća  čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, 

53. - Rešenje o  razrešenju člana Upravnog odbora  Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

54. - Rešenje  o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju  članova Upravnog  odbora  Turističke  organizacije  opštine Bački Petrovac,

55. - Rešenje o razrešenju člana upravnog odbora  pozorišta „Slovenské vojvodinské  divadlo“ –  Slovačko vojvođansko pozorište  u Bačkom Petrovcu,

56. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju  članova Upravnog  odbora  pozorišta „Slovenské vojvodinské  divadlo“ –  Slovačko vojvođansko pozorište  u Bačkom Petrovcu,

57. - Rešenje  o  davanju saglasnosti na Plan  rada Mesne zajednice Maglić za 2022. godinu.

 

II    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC 

 

58. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve,  broj 016-4/178-5- 2022, 

59. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve,  broj 016-4/178-6- 2022,

60. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve,  broj 016-4/178-7- 2022,

61. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve,  broj 016-4/178-8- 2022.


 Službeni list br 11-2022


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика