Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 17

23 Juna 2020

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/76-2020,

83. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/77- 2020,

84. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/78- 2020,

85. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/79- 2020,

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/80- 2020,

87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/81- 2020,

88. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/82- 2020,

89. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/83- 2020,

90. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/84- 2020.

 


Službeni list br 17 2020