Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 21

05. avgusta 2020

 

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

95. - NAREDBA - DESETA IZMENA I DOPUNA IZMENA I DOPUNA NAREDBE od 18.03.2020. godine Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

96. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izborne nadležnosti Opštine Bački Petrovac.

97. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/97-2020,

98. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/98-2020,

99. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/99-2020.

 


Službeni list br 21


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize