Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 3

17. marta 2020

S A D R Ž A J


I OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

10. - PREPORUKE i NAREDBA Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmmite ovde


Službeni list br. 3 - 2020