Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 35

21. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

234. - Odluka o izmenama Odluke o komunalnim delatnostima,

235. - Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

236. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja za izbor člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

237. - Rešenje o izboru člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

238. - Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

239. - Rešenje o imenovanju vršioca direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

240. - Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja za 2021, 2022. i 2023. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

241. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

242. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/213- 2020

243. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/217- 2020,

244. - Rešenje o povećanju aproprijacije.


Službeni list br 35- 2020