Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 38

30. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

248. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

249. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

250. - Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

251. - Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

252. - Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 38- 2020