Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 5
24. jula 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

55. - Odluka o pokretanja postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

56. - Odluka o uređivanju postupka ekshumacije,

57. - Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata u Opštini Bački Petrovac,

58. - Rešenje o razrešenju v.d. direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

59. - Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

60. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/146-2018,

61. - Rešenje o izradi Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Opštine Bački Petrovac i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Opštine Bački Petrovac.

 


Preuzmite ovde: 

Službeni list br 5 - 2018


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih