Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 6, 
13. aprila 2016.
 
SADRŽAJ

I - IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

25. - Odluka o izmenama Poslovnika Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,
26. - Rešenje o utvrđivanju ZBIRNE IZBORNE LISTE za izbore odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac na izborima raspisanim za 24. april 2016. godine,

II SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

27. - Ispravka Rešenja o određivanju BIRAČKIH MESTA za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde: