Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj 7, 
28. septembra 2015
 
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

88. - Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
89. - Odluka o delatnosti zoohigijene,
90. - Odluka o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buka na teritoriji Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst),
91. - Rešenje o dodeli Nagrade opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
92. - Rešenje o dodeli sportskog priznanja opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
93. - Rešenje o izmenama Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,
94. - Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
95. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
96. - Rešenje o imenovanju novih članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
97. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
98. - Rešenje o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
99. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
100. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
101. - Pravilnik o načinu i postupku obezbeđenja javnosti na sednicama Skupštine opštine Bački Petrovac i njenih radnih tela,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

102. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju članova radne grupe za izradu Strategije razvoja sporta u Opštini Bački Petrovac za period 2015 – 2020 godine,
103. - Rešenje o imenovanju novih članova Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
104. - Program kontrole smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Opštine Bački Petrovac,


KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC


105. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.

 

Preuzmite ovde: