Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

SADRŽAJ

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

101. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

102. - Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,

103. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,

104. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

105. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu i trogodišnji Program poslovanja za period 2019 – 2021,

106. - Rešenje o davanju saglasnosti na trogodišnji Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2019, 2020. i 2021. godinu,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

107. - Rešenje o postavlјanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

108. - Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

 

 Službeni list Opštine Bački Petrovac br. 10

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih