Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 9
5. decembar 2018
S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

92. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,

93. Odluka o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave,

94. Odluka o Opštinskom savetu roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku 2018/2019 godinu,

95. Odluka o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar,

96. Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac.

 Preuzimanje:

Službeni list br 9 2018

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih