Kompletiranje smrtovnice za ostavinski postupak

Dokumentacija potrebna za kompletiranje smrtovnice za ostavinski postupak:
 
- prepis posedovnog lista odnosno lista nepokretnosti iz katastra ili izvodi iz zemljišnih knjiga iza pokojnog (sud-gruntovnica),
- štedne i devizne knjižice pokojnog,
- saobraćajne dozvole pokojnog,
- ugovor o doživotnom izdržavanju (ako postoji) ili testament (ako postoji).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика