Naknadni upis u matične knjige rođenih, venčanih i umrlih čije su se činjenice dogodile u inostranstvu

Dokumentacija potrebna za upis u matične knjige, rođenih, venčanih i umrlih čije su se činjenice dogodile u inostranstvu:

Naknadni upis u matične knjige rođenih - za lica rođena u inostranstvu
Potrebna dokumentacija:
- inostrani izvod iz MKR (original),
- lična karta ili pasoš u kojima je prebivalište na teritoriji opštine Bački Petrovac,
Taksa za ovaj upis se ne plaća.

Naknadni upis u matične knjige venčanih - za državljane Republike Srbije koji su zaključili  brak u inostranstvu
Potrebna dokumentacija:
- inostrani izvod iz MKV (original),
- lična karta ili pasoš u kojima je prebivalište na teritoriji opštine Bački Petrovac,
Taksa za ovaj upis se ne plaća.

Naknadni upis u matične knjige umrlih - za državljane Republike Srbije čija je činjenica smrti nastupila u inostranstvu
Potrebna dokumentacija:
- inostrani izvod iz MKU (original),
- dokaz o poslednjem prebivalištu umrlog na teritoriji opštine Bački Petrovac,
Taksa za ovaj upis se ne plaća.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика