Vršenje roditeljskog prava u sudskim postupcima i uloga supervizora

slike 2

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana, 15.05.2018. godine obeležio Međunarodni dan porodice održavanjem okruglog stola na temu „Vršenje roditeljskog prava u sudskim postupcima i uloga supervizora“ u maloj Sali opštine Bački Petrovac.

Prezentaciju na datu temu pripremila je i održala socijalna radnica Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac, Janja Bartoš.  Učesnici okruglog stola su bili supervizori/ke iz Centra za socijalni rad Subotica, Novi Sad, Apatin, Bač, Vrbas. Srbobran, Bačka Topola, Mali Iđoš, Odžaci, Kula i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, direktorka Tatijana Grnčarski  i Nataša Milić Teofilović savetnica za socijalnu zaštitu koje već duži niz godina pružaju profesionalnu podršku u radu supevizorima u centrima za socijalni rad. Nakon  prezentacije i aktivne diskusije učesnika doneti su zaključci koji ukazuju na začaj i ulogu CSR u pomenutim sudskim postupcima; izazove i poteškoće sa kojima se u radu susreće CSR; porast broja komlikovanih i rizičnih razvoda, posebno sa pozicije dece i partnerske/roditeljske relacije; prepoznata je potreba za preventivnim radom sa porodicom kroz razvijanje i uspostavljanje usluga  u lokalnoj zajednici usmerenih na jačanje i očuvanje porodice.

scr

slike 3

slike 4

slike 5

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика