Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 19.05.2021. godine održana je 27. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov, Ondrej Bovđiš i Gavra Govorčin.

Opravdano odsutan: Srđan Simić.
Zapisnik je vodio: Rastislav Labat – sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 26. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 14.05.2021. godine;

1. A) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istih;
B) Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;

2. Razmatranje predloga i usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;

3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
B) Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;

4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o prestanku dužnosti člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,
B) Rešenja o imenovanju člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac,

5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o sufinansiranju podrške unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac sa Programom energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave;
6. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o odobrenju isplate naknade štete;

7. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2020. godinu i Program rada i Finansijski plan za 2021. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, te se isti predlozi upućuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je Zaklјučak kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o prestanku dužnosti člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju člana Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac, te se isti predlozi upućuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave donet je Zaklјučak, kojim se donosi Odluka o sufinansiranju podrške unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac sa Programom energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave. Odluka će biti objavlјena u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, jednoglasno i nakon kratke rasprave doneto je Rešenje o odobrenju isplate naknade štete.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,35 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize