Izveštaj sa 32. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 15.09.2017. godine održana je 32. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

 

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Predrag Bojanić, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Milan Anušjak.

Sednici nije prisustvovao Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin, pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio.

Zatim je jednoglasno  usvojen sledeći

 

D N E V N I   R E D

  1. Razmatranje Rang liste kandidata za izbor direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac, te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac;
  2. Razmatranje Rang liste kandidata za izbor direktora JP KSP „Komunalac“ Maglić, te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora JP KSP „Komunalac“ Maglić;
  3. Pitanja i predlozi.

 Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac, – Ljubomir Kabić, diplomirani pravnik iz Novog Sada, ul. Futoški put br. 105, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, – Duško Ilić, diplomirani ekonomista iz Maglića, ul. 29. novembra br. 17, i isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

 Povodom 3 tačke dnevnog reda, na predlog Rastislava Labata, jednoglasno je doneto izmenjeno Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora 29. Petrovačkog maratona.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,25 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика