Izveštaj sa 37. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 29.11.2017. godine održana je 37. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 14,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

 

 

 

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić i Tatjana Zabunov.

Svoje odsustvo su opravdali Karol Verle, Milan Anušjak i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Milina Labat,  rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

  1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
  2. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o odobravanju sprovođenja postupka preregistracije organa Opštine Bački Petrovac u Republičkom zavodu za statistiku;
  3. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o izmeni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2017. godinu;
  4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve:
  •    za isplatu troškova prinudne naplate i troškova javnog izvršitelјa; 
  •    za obezbeđenje sredstava radi neškodlјivog uklanjanja, transporta i uništavanja leševa i otpada životinjskog porekla; 

   5. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneta Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, i raspisan Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se odobrava  sprovođenje postupka preregistracije organa Opštine Bački Petrovac u Republičkom zavodu za statistiku, i to: 1. gašenje samostalnih korisnika javnih sredstava: „Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac“, MB: 08127808, PIB: 101270637 i „Opštinsko javno pravobranilaštvo Bački Petrovac“, MB: 08101647, PIB: 101270653; 2. osnivanje matičnih brojeva organa u sastavu korisnika javnih sredstava „Opština Bački Petrovac – Budžet“, MB: 08054428, PIB: 101874109: „Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac“ i „Pravobranilaštvo Opštine Bački Petrovac“.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši izmena Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2017 godinu, i to: dodaje se nabavka usluga pozicija 1.2.14 – UKLANјANјE, TRANSPORT I UNIŠTAVANјE LEŠEVA I OTPADA ŽIVOTINјSKOG POREKLA NA PERIOD OD 12 MESECI. Procenjena vrednost bez PDV iznos „1.800.000,00“; Veći deo rashoda po ovoj javnoj nabavci realizovaće se u 2018. godini.  

Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve, kojima se:

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžetu opštine Bački Petrovac za 2017. godinu razdeo 4, glava 01 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 163, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 180.000,00 dinara za  povećanje   aproprijacije u razdelu 4, glava 1 – OPŠTINSKA UPRAVA  , program 2 – Komunalna delatnost, pozicija 45,  ek.klasifikacija 424 – specijalizovane usluge, radi obezbeđenja sredstava radi neškodlјivog  uklanjanja, transporta i uništavanje leševa i otpada životinjskog porekla.

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžetu opštine Bački Petrovac za 2017. godinu razdeo 4, glava 01 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 163, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 480.000,00 dinara za povećanje   aproprijacije u razdelu 4, glava 1 – OPŠTINSKA UPRAVA  , program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, pozicija 153,  ek.klasifikacija 483 – novčane kazne i penali po rešenju sudova, za isplatu troškova prinudne naplate i troškova javnog izvršitelјa.

Povodom 5. tačke dnevnog reda, Srđan Simić je konstatovao da je neophodno održati radni sastanak u vezi budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 14,20 časova.

 

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика